Tréningy

Počas týždňa a víkendu všetky tréningy prebiehajú v športovej hale na Pionierskej ulici č.16

Náš tím

Ing. Libuša Schonová

Dlhoročná bývala predsedníčka klubu TJ Rapid Bratislava a bývala predsedníčka Slovenského zväzu modernej gymnastiky

Uznávaná medzinárodná rozhodkyňa

 

>

MUDr. Rebeka Holubová

Asistentka trénera                             

Trénerka náboru 

>

Lenka Slížiková

Asistentka trénera                             

Trénerka náboru 2010

>

Anna Gyurosi

Asistentka trénera                             

Trénerka náboru

>