Aktivity našich gymnastiek

Naše gymnastky sa zúčastňujú domácich aj zahraničných súťaží vo všetkých vekových kategóriach, od prípraviek až po dorastenky v troch výkonnostných kategóriách A, B aj C. Dievčatá sa okrem súťaží v modernej gymnastike zúčastňujú aj tanečných súťaží, kde získali mnohé ocenenia. V roku 2008 sa zúčastnili svetoznámej televíznej súťaže Slovensko má talent, kde sa prebojovali až do semifinále. 

Rhythmic gymnastics in Bratislava

FACEBOOK