Ing. Anastázia Kilianová

Trénerka I.triedy, rozhodkyňa I.triedy

Email:

Trénerka kategórie prípraviek 2011 a 2010

Tréningy prebiehajú v telocvični na Pionierskej č.16