Ing. Viera Ondrušková

Trénerka a rozhodkyňa II. triedy, masérka

Email: vierka.ondruskova@gmail.com

Trénerka kategórie prípraviek 2011