Rhythmic gymnastics in Bratislava

Tréningy prebiehajú v telocvični na Pionierskej č.16