Oddiel modernej gymnastiky TJ Rapid Bratislava

 

    Oddiel modernej gymnastiky pri telovýchovnej jednote Rapid Bratislava pôsobí v Bratislave od roku 1978. Zakladateľkou oddielu je pani Vlasta Ďurechová. K nej sa po pol roku činnosti pripojila Libuša Schőnová, ktorá sa neskôr stala predsedníčkou oddielu  a pôsobila ako trenérka a tiež medzinárodná rozhodkyňa s najvyššou kvalifikáciou na Slovensku. Po zintenzívnení činnosti od r.1980 začali v klube pôsobiť ďalšie skúsené trenérky pani Irča Novotná, Marta Borovská a Dagmar Poláková, ktorá je v súčastnosti predsedkyňou klubu.

 

    Od svojho vzniku oddiel vychoval viaceré úspešné gymnastky, ktoré reprezentovali Slovenskú republiku na Majstrovstvách sveta a Európy najmä v spoločných skladbách. Za všetky spomenieme Zuzanu Száraz (Pevalovú), ktorá teraz ďalej šíri modernú gymnastiku v klube modernej gymnastiky v Martine, Martinu Volekovú, Barbaru Polákovú (Minárikovú), Mirku Sedlárovú, Simonu Smidovú, Luciu Svitekovú, Ingrid Siebenstichovú, Nicole Obalovú, Alenu Učňovú a Sabínu Putzovú, ktorá nás ako posledná reprezentovala na majstrovstvách Európy v roku 2015. Bývalé úspešné pretekárky Baška Mináriková a Monika Lamošová dnes v klube trénujú a svojimi magisterskými titulmi sa postarali o prívlastok "profesionálny klub" pre náš oddiel.

 

    V súčasnosti sa o  gymnastky stará 13 tréneriek a asistenteik, z ktorých sú 4 kvalifikované rozhodkyne. Na základe výsledkov našich gymnastiek sa oddiel TJ Rapid Bratislava stal najlepším klubom roku 2008, 2010, 2011, 2012, 2014 a 2015 spomedzi všetkých klubov modernej gymnastiky na Slovensku.

 

    Naše gymnastky sa zúčastňujú domácich aj zahraničných súťaží vo všetkých vekových aj výkonnostných kategóriach, od prípraviek až po dorastenky. V súčasnosti má náš klub okolo 110 členov. Dievčatá sa okrem súťaží v modernej gymnastike zúčastňujú aj tanečných súťaží, kde získali mnohé ocenenia.

 

    Každý rok náš oddiel uskutočňuje nábor nových dievčat. V mesiacoch september môžete prísť najmenšie dievčatá zapísať do skupiny prípraviek. Gymnastika je šport, ktorý v prvom roku trénovania napomáha k udržiavaniu kondície, správnemu držaniu tela a zlepšeniu senzomotorických schopností dieťaťa. 

  

Rhythmic gymnastics in Bratislava

FACEBOOK