Vaše 2% pomôžu našim gymnastkám

Vážení priatelia,

aj tento rok máte možnosť poukázať 2% zo svojich daní nášmu klubu a tak pomôcť našim gymnastkám. Telovýchovná jednota Rapid Bratislava je tiež prijímateľom podielu zo zaplatenej dane. Skúste zvážiť, či by časť Vašej dane nemohla podporiť našu spoločnú vec. Získané peniaze budú použité do konca nasledujúceho roka pre športové aktivity našich dievčat.

Čo preto urobiť?

  • najneskôr do 15.2.2022 musíte požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vyhotovenie  Potvrdenie o zaplateni dane .
  • najneskôr do 30.4.2022 musíte zaslať na daňový úrad v mieste vášho bydliska vyplnené tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane” a “Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby“.
  • Poslať nám email na tjrapid.gymnastika@gmail.com so sumou, ktorú ste poukázali našim gymnastkám, aby boli peniaze vyčlenené z telovýchovnej jednoty oddielu modernej gymnastiky

Fyzická osoba – podnikateľ, živnostník a právnická osoba 

musí do 31.3.2022 alebo v predĺženej lehote podať daňové priznanie a daň uhradiť - vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, netreba už vypĺňať dodatočné tlačivo (suma 2% musí byť u fyzických osôb najmenej 3,- € a u právnických osôb 8,- €).

Viac informácií nájdete aj na www.rozhodni.sk alebo www.financnasprava.sk alebo www.finance.gov.sk.

Ďakujeme

Údaje o nás

Obchodné meno: TJ Rapid Bratislava /občianske združenie/

Sídlo: Hrachová 6, 821 03 Bratislava

IČO: 681512

 

Rhythmic gymnastics in Bratislava

FACEBOOK