Všetky tréningy sú zrušené do odvolania!!!

Tj Rapid Bratislava v súvislosti s aktuálnou situáciou výskytu koronavírusu COVID-19 v Bratislavskom kraji a po rozhodnutí SGF ako riadiaceho orgánu pristúpila k preventívnym opatreniam.

Na základe rozhodnutia SGF sú zrušené všetky tréningy zatiaľ do odvolania.  Zrušenie tréningov sa týka všetkých náborov v klube.

Klub v tejto súvislosti zaviedol preventívne opatrenia:

- zrušenie tréningov 2015 a 2016

- zrušenie tréningov FUNGYM

Klub naďalej monitoruje vzniknutú situáciu a je v úzkej komunikácii s príslušnými orgánmi. O akýchkoľvek novinkách vás budeme informovať prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov klubu. Ďakujeme za pochopenie.

Po otvorení telocvične budú tréningy prebiehať nasledovne:
Každý utorok
  • 16:00-17:00 roč. 2016 prípravky
  • 17:00-18:00 roč. 2015 prípravky
  • 16:00-18:00 roč. 2014 a staršie skupina FUNGYM
Tréningy nových dievčat v šk. roku 2020/2021 budú v telocvični na Pionierskej 16. Do skupiny prípraviek budeme prijímať max.15 detí do 1 skupiny. Skupina FUNGYM je pre dievčatá roč. 2014 a staršie, ktoré trénujú nesúťažnou formou.
 
Zápisné do 3.mesačného kurzu je 25 EUR /nenávratná suma/, plus 15 EUR mesačne.
Skupina FUNGYM 25 EUR /nenávratná suma/, plus 25 EUR mesačne.

 

Do skupiny prípraviek prijímame len dievčatá, ktoré su schopné zvládnuť tréningový proces bez prítomnosti rodiča, zvládnu pracovať v kolektíve detí a počúvať trénera.  Tréningy prebiehajú do konca decembra 1x v týždni a následne od januára sú prerozdelené na základe šikovnosti. Výberová skupina pokračuje od januára s tréningami 2x do týždňa.

Do skupiny FUNGYM prijímame dievčatá roč. 2014-2012.

Na tréning si nezabudnite priniesť tričko, leginy, ponožky a flľašu s vodou. Tešíme sa na Vás!

 

Naši sponzory: