Nové kurzy prípraviek pre Vás otvárame v priestoroch telocvične na ZŠ Borodáčová. Kurz FUNGYM bude priebehať v športovej hale na Junáckej 10 vedľa STARS AUDITORIUM. Všetky kurzy začínajú  so začiatkom školského roka a to 5. septembra. Prosíme registrujte sa online na 1. tréning a následne stačí, keď prídete na zvolený kurz. Tešíme sa na Vás.

 

V roku 2023 otvárame nasledujúce kurzy:

 

ONLINE registrácia na tréning

Prosím vypíšte registračný formulár, ak máte záujem sa zúčasniť skúšobného tréningu. Po absolvovaní tréningu dostanete oficiálnu prihlášku do klubu.

Rhythmic gymnastics in Bratislava

FACEBOOK