Kontakty

 

V súčasnosti všetky tréningy prebiehajú v športovej telocvični na ZŠ Borodáčová,v OC RETRO a v ťelocvični na Junáckej č. 10.

 

Predsedníčka klubu: Ing. Viera Basárová

tjrapid.gymnastika@gmail.com

Rhythmic gymnastics in Bratislava

FACEBOOK