Dagmar Poláková

Trénerka II. triedy, funkcionárka         

Telefón: 0903/838 728                      

Email: dagmarpolakova@yahoo.com

 

Predsedníčka oddielu

Tréningy prebiehajú v telocvični na Pionierskej č.16