Dagmar Poláková

Funkcionárka         

Telefón: 0903/838 728                      

Email: dagmarpolakova@yahoo.com

 

Predsedníčka oddielu

Naši sponzory: