Ing. Tatiana Janovjáková

Trénerka a rozhodkyňa II. triedy

Email: tana.ondruskova@gmail.com

Trénerka základného programu

Naši sponzory: