Mgr. art Julia Ružička Horváthová

Diplomovaná tanečná pedagogička

Email: juliahorvathova@gmail.com

Trénerka základného programu a nových náborov

Naši sponzory: