Bc. Kristína Šumská

Diplomovaná trénerka IV. triedy a rozhodkyňa I.triedy, absolventka FTVŠ

Email: sumska.kristina@gmail.com

Trénerka mladších nádejí 2009

Tréningy prebiehajú v telocvični na Pionierskej č.16