Ing. Viera Basárová

Trénerka a rozhodkyňa 2. triedy

                           

 

Naši sponzory: