Mgr. art Barbara Mináriková

Trénerka II. triedy a diplomovaná tanečná pedagogička, absolventka VŠMU

Email: baskapolakova@yahoo.com

Trénerka A a B programu

Rhythmic gymnastics in Bratislava

FACEBOOK