Mgr. art Barbara Mináriková

Trénerka II. triedy a diplomovaná tanečná pedagogička, absolventka VŠMU

Email: baskapolakova@yahoo.com

Trénerka B programu

Naši sponzory: