Mgr. art Barbara Mináriková

Trénerka II. triedy a diplomovaná tanečná pedagogička, absolventka VŠMU

Email: baskapolakova@yahoo.com

Trénerka kategórie 2010 

 

Naši sponzory: