MUDr. Rebeka Holubová

Asistentka a rozhodkyňa 1.triedy   

Email: rebeka.hudecova@gmail.com                    

Trénerka FUNGYM

Rhythmic gymnastics in Bratislava

FACEBOOK