MUDr. Rebeka Holubová

Asistentka                        

Trénerka nového náboru dievčat roč. 2013

Tréningy prebiehajú v telocvični na Pionierskej č.16